Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare

Mobilitate

Pe durata stării de alertă instituită pe întreg teritoriul țării se suspendă organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr 19 la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2020 -2021


GRAFIC DE DEPUNERE DOSARE DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021, a fost aprobată prin ordin de ministru – AICI

Data publicării:
Luni, 25 Mai, 2020

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost aprobată prin ordin de ministru și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului COVID-19, au fost operate următoarele modificări în metodologia de mobilitate a personalului didactic:

 • Proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate – pentru anul în curs – prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”.
 • O altă modificare constă în faptul că atât documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.
 • Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare.
 • Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.

Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte).

 • Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim de „plata cu ora”.

Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil AICI.


ANUNT CONCURS 6 posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

CONDIȚII SPECIFICE, DOCUMENTE NECESARE, BIBLIOGRAFII, CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR – AICI

 • Îngrijitor (femeie de serviciu) – 3 POSTURI
 • Muncitor (lucrător în cantină) – 1 POST
 • Muncitor întreținere – 1 POST
 • paznic – 1 POST

ANUNȚ CONCURS – MUNCITOR CANTINĂ

CONDIȚII SPECIFICE, DOCUMENTE, CALENDAR –  AICI

Bibliografia pentru ocupare post contractual vacant de muncitor în cantine – 1 post, in cadrul Serviciului Tehnic Administrativ:

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare; – Cap IV- obligațiile lucrătorilor;

 1. Legea nr.477/2004-Privind codul de conduită a personalului din autoritățile și instituțiile publice;
 2. Legea nr. 53/2003 actualizată- Codul muncii ”răspunderea disciplinară”
 3. G. 924/2005 – Privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 4. Ordinul 1955/1995 privind aprobarea normelor de igienă în unităţile pentru ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

Mişcarea personalului didactic 2020-2021


Posturi/catedre vacante, rezervate 2018-2019


Concurs posturi vacante ianuarie 2017

ianuarie 2022
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Arhivă