Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare

Mobilitate

Mobilitatea personalului didactic

(2024-2025)

Conditii specifice PRETRANSFER C.T.A. Saligny

Metodologie-cadru mobilitate 2024-2025, calendar, anexe, planuri-cadru, cereri, centralizator

– Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025: 2023-12-22-6877-met-mobilitate-2024-2025.pdf (Data publicării: 09.01.2024)

– Modele de cereri pentru diverse etape ale mobilității: 2024-01-09-modele-cerereri-etape-de-mobilitate.pdf (Data publicării: 09.01.2024)

– Anexa 2 la Metodologie. Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic de predare: 2023-12-22-6877-met-mobilitate-2024-2025-anexa-2.pdf (Data publicării: 09.01.2024)

– Anexa 19 la Metodologie. Calendarul mobilității 2024-2025: 2023-12-22-6877-met-mobilitate-2024-2025-anexa-19.pdf (Data publicării: 09.01.2024)

– Anexa 20 la Metodologie. Planuri-cadru valabile: 2023-12-22-6877-met-mobilitate-2024-2025-anexa-20.pdf (Data publicării: 09.01.2024)


Posturi didactice 2024-2025

Posturi/catedre vacante/rezervate 2024-2025 (excel) posturi varianta .pdf (data publicarii: 22 februarie 2024)

Avizarea conditiilor specifice de ocupare a posturilor

Constituire posturi.pdf

Anexa 1_Solicitare_modificare_lista_posturi_2024-2025

Anexa 2_Anunt_directori_posturi_corecte_2024-2025


Aplicaţia RES_UMANE

Actualizare proiect incadrare 2024-2025 (Data actualizarii: 15.01.2024)


FIȘA DE EVALUARE – pentru ierarhizarea candidaților în cadrul etapelor de mobilitate desfășurate în județul Maramureș – 2024

– Anexa 2: Fișa de evaluare


Proiect de încadrare a unității de învățământ an școlar 2024-2025

Programare proiect de incadrare 2024-2025.pdf

– Proiect: Adresă ISJMM nr. 412/19.01.2024.pdf

Precizari_instructiuni proiect incadrare 2024-2025

Cerere încadrare titulari 2024-2025

Cerere_01_reducere_norma_2_ore_titular_2024-2025.pdf

Cerere_02_incadrare_debutanti_2024-2025.pdf

Cerere_03_incadrare_angajati_DVP_2024-2025.pdf

Cerere_04_MENTINERE_DCC387_TIT_FEMEI_2024.pdf

Cerere_05_MENTINERE_TIT_2024.pdf


Titularizare 2024

Extras din Monitorul oficial 1130bis/2023

Anexa 1 – lista disciplinelor titularizare


Actualizarea deciziilor de numire/transfer/repartizare – sesiunea 2024

– Adresă actualizare decizii: adresa ISJMM nr. 379/18.01.2024 (Data publicării: 18.01.2024)

Cerere actualizare decizii (Data publicării: 18.01.2024)

Macheta_actualizare_decizii (Data publicării: 18.01.2024)

Macheta actualizare decizii CJRAE (Data publicării: 18.01.2024)


Pensionarea/menținerea în funcția didactică ca titular a personalului didactic care îndeplinește condițiile de pensionare

Propunere mentinere in activitate ca personal didactic titular cu varsta peste 65 ani

Pensionarea la limită de vârstă, pensionare anticipată și pensionare anticipată parțial: Adresă ISJMM nr. 201/11.01.2024

Menținerea femeilor/personalului didactic în activitate: Adresă ISJMM nr. 202/11.01.2024

– Cerere către CA: Cerere_CA_Pensionare_B_F_01_09_2024.pdf

– Cerere către CA menținere în activitate: Cerere_mentinere_dcc387_tit_femei_2024.pdf

– Cerere menținere în activitate ca titular: Cerere_mentinere_tit_2024.pdf

– Model acord menținere: Model_Acord_mentinere_tit_2024.pdf

– Model înștiințare menținere: Model_Instiintare_ISJ_mentinere_tit_2024.pdf


Înregirea normei didactice

Listă finală cu acorduri/refuzuri întregiri

– Rezultate probe practice întregire normă titular 2024: INFORMATICĂ

– Rezultate inspectie clasă întregire norma titular 2024: ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

– Planificare probe practice întregire normă titular 2024: INFORMATICĂ

– Planificare inspecție clasă întregire normă titular 2024: ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

– Întregire normă: Adresă ISJMM nr. 203/11.01.2024

Cerere întregire normă

Machetă excel întregire normă

Anexa 4_probe orale_minor_bilingv.pdf

Anexa 5_ fișe inspecții la clasă.pdf

Anexa 6 _probe practice MUZICĂ, COREPETIŢIE, COREGRAFIE ŞI ARTA ACTORULUI.pdf

Anexa 7_proba practice informatica.pdf

Anexa 8_probe practice palate și cluburi.pdf

Anexa 9_probe practice instruire practica.pdf

Anexa 10_probe practice învățământ sportiv.pdf


Completarea normei didactice în anul școlar 2024-2025

Anunț înregistrare dosare.pdf

Coperta dosar.pdf

– Completare normă: Adresă ISJMM nr. 404/19.01.2024.pdf

Cerere_completare_norma_2024-2025.pdf

Model_Cerere_completare_in unitate_consortiu_2024

MM_COMPLETARE_2024.xlsx

Model acord de principiu_completare norma didactica 2024


Restrângerile de activitate – sesiunea 2024

Avizarea conditiilor specifice de ocupare a posturilor

Coperta dosar.pdf

Soluționarea restrângerilor: Adresă ISJMM nr. 405/19.01.2024.pdf

Cerere_Acord_TRA_PRE-TRA_MOD-REP-DVP_MOD-INCD_2024-2025.pdf

Cerere_TRA_PRE-TRA_MOD-REP-DVP_MOD-INCD_2024-2025.pdf

Cerere_DIINR_2024-2025.pdf

ACORD_DIRECTOR_2024

ADEVERINTA_STATUT_POST_2024

CONDITII_SPECIFICE_2024

INSTIINTARE_ISJ_2024


CONCURS organizat la nivelul unității de învățământ

Cerere solicitare post didactic 2023-2024

Centralizare_macheta_posturi_vacante_2023-2024 (excel) FIȘIER ÎN ACTUALIZARE! (Data actualizării: 15.02.2024)

Ocuparea-posturilor-didactice-pe-parcursul-anului-scolar-2023-2024 (pdf) (Data publicării: 18.09.2023)

OMEN 4959_2013_Metodolog_org_desf_concurs_posturi_inv_stat (pdf) (Data publicării: 13.09.2023)

Cerere TIP concurs unitate de învățământ (pdf) (Data publicarii: 12.09.2023)


Rezultat final Concurs administrator patrimoniu_C.T.A.S

Rezultate interviu_administrator patrimoniu

Rezultate proba scrisa administrator patrimoniu_C.T.A. Saligny B.M

Rezultat concurs selectie dosare administrator patrim

Propunere CA organizare concurs administrator patrimoniu_C.T.A. Saligny

Fisa de post administrator patrimoniu C.T. A.S

Anunt post contractual vacant administrator patrimoniu C.T. Anghel saligny B.M


Anunt concurs SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE -1 post contractual pe perioadă nedeterminată

Rezultat final concurs supraveghetor de noapte

Rezulate contestatii supraveghetor de noapte-interviu

Rezultat interviu supraveghetor de noapte

Rezultate contestații Concurs supraveghetor de noapte – proba scrisa

Rezultate proba scrisa Concurs supraveghetor de noapte

Rezultate selectie dosare Concurs Supraveghetor de noapte

BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ,PROBE DE CONCURS,CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS,CONDIȚII SPECIFICE, ACTE NECESARE,CALENDAR

Fisa de post Supraveghetor de noapte


Mobilitatea personalului didactic

(2023-2024)

 

OME_6218_Metodologia-cadru-mobilitate_2023_2024;

Calendar-MOB 2023-2024, Monitorul-Oficial


Rezultat final Concurs Paznic

Rezultat proba interviu, Concurs paznic

Rezultate Concurs paznic proba scrisa

Rezultat selectie dosare Concurs paznic

ANUNȚ CONCURS – PAZNIC – 1 POST CONTRACTUAL VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

CONDIȚII SPECIFICE, DOCUMENTE, BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ, CALENDAR


Mobilitatea personalului didactic

(2022-2023)

Concurs național de TITULARIZARE – 2022 (in actualizare)

– Dosarele pentru: concursul de titularizare – 2022, detaşări şi continuitate la suplinire se depun la centrul de înscriere – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare (în curtea interioară, la internat), conform graficului din Adresa ISJ-MM nr. 3947/28.04.2022, de mai jos.  

– Adresa ISJ nr. 3497/28.04.2022 – În atenţia candidaţilor: 2022-04-28-3497-adresa-isjmm-concurs.pdf

coperta-dosar-inscriere.doc

2022_DVP_TIT_ADEV_STATUT_POST.docx

actualizare-dosar-ultimii-3-ani.doc

fise_inscriere_concurs.pdf

Cerere Concurs national

Cerere_continuitate_Art-63_Art-87

Cerere_detasare_la_cerere

Cerere_repartizare_note_2021-2020-2019_minin 5

Cerere_repartizare_note_2021-2020-2019-2018-2017-2016-min5

Cerere_repartizare_note_2021-2020-2019-2018-2017-2016-min7

Titularizare 2022- prezentare power point


Legislație

– Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2022-2023 (OME_5578/10.11.2021)

– Calendar mobilitate personal didactic 2022-2023 (Anexa nr.19 la Metodologie)

– Ordinea etapelor de mobilitate a resurselor umane – 2022 (extras din Metodologie)


Actualizare decizii

– Adresa ISJMM nr. 66

– Machetă actualizare decizii

– Machetă CJRAE

– Cerere actualizare decizii


Posturi didactice 2022

– Adresa ISJMM nr. 102

– Condiții specifice

– Model solicitare modificare listă posturi


Întregire norme 2022

– Adresa ISJMM nr. 101 – întregire normă

– Cerere întregire normă titulari

– Cerere întregire normă DVP

– Machetă întregire normă


Pensionare / Menținere ca titulari 2022

– Adresa ISJMM nr. 246

– Precizări Minister

– Înștiințare ISJMM

– Cerere menținere titulari

– Cerere menținere titulari DCC 387

– Acord menținere titulari


Anexa 2- detalierea punctajelor

– Anexa 2- detalierea punctajelor


Completarea normei didactice 2022-2023

– Adresa ISJMM 325

– Machetă excel

– COM1_Cerere_completare_DEB_2022

– COM1_Cerere_completare_DVP_2022

– COM1_Cerere_completare_TIT_2022

– COM2_Cerere_completare_norma_2022


 


Pe durata stării de alertă instituită pe întreg teritoriul țării se suspendă organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr 19 la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2020 -2021


GRAFIC DE DEPUNERE DOSARE DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021, a fost aprobată prin ordin de ministru – AICI

Data publicării:
Luni, 25 Mai, 2020

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost aprobată prin ordin de ministru și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului COVID-19, au fost operate următoarele modificări în metodologia de mobilitate a personalului didactic:

 • Proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate – pentru anul în curs – prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”.
 • O altă modificare constă în faptul că atât documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.
 • Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare.
 • Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.

Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte).

 • Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim de „plata cu ora”.

Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil AICI.


ANUNT CONCURS 6 posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

CONDIȚII SPECIFICE, DOCUMENTE NECESARE, BIBLIOGRAFII, CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR – AICI

 • Îngrijitor (femeie de serviciu) – 3 POSTURI
 • Muncitor (lucrător în cantină) – 1 POST
 • Muncitor întreținere – 1 POST
 • paznic – 1 POST

ANUNȚ CONCURS – MUNCITOR CANTINĂ

CONDIȚII SPECIFICE, DOCUMENTE, CALENDAR –  AICI

Bibliografia pentru ocupare post contractual vacant de muncitor în cantine – 1 post, in cadrul Serviciului Tehnic Administrativ:

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare; – Cap IV- obligațiile lucrătorilor;

 1. Legea nr.477/2004-Privind codul de conduită a personalului din autoritățile și instituțiile publice;
 2. Legea nr. 53/2003 actualizată- Codul muncii ”răspunderea disciplinară”
 3. G. 924/2005 – Privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 4. Ordinul 1955/1995 privind aprobarea normelor de igienă în unităţile pentru ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

Mişcarea personalului didactic 2020-2021


Posturi/catedre vacante, rezervate 2018-2019


Concurs posturi vacante ianuarie 2017

februarie 2024
L Ma Mi J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Arhivă