Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare

Bacalaureat 2021 – sesiunea II – august-septembrie


Sesiunea august septembrie 2021 se susţine la COLEGIUL TEHNIC„GEORGE BARIŢIU”BAIA MARE

16 august 2021 Limba și literatura română proba E.a) proba scrisă
17 august 2021 Proba obligatorie a profilului proba E.c) proba scrisă
18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializării proba E.d) proba scrIsă

19 august 2021 Limba și literatura maternă proba E.b) proba scrisă
2324 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română proba A
25 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă proba B
26 27 august 2021 Evaluarea competențelor digitale proba D
30 31 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice întro limbă de circulație internațională proba C
31 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 18,00)
1 3 septembrie 2021 Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale