Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare

Pe durata stării de alertă instituită pe întreg teritoriul țării se suspendă organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr 19 la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2020 -2021


Pe durata stării de alertă instituită pe întreg teritoriul țării se suspendă organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr 19 la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2020 -2021

OMEC 4549