Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare

Ministerul Educației și Cercetării a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale


Ministerul Educației și Cercetării a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale

https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-publicat-un-prim-set-de-resurse-de-antrenament-pentru-elevii-care

sau la pagina Examene/bacalaureat